Welcome,

Server đăng nhập lần trước:

Danh sách server >>  

Khác+

S4 Lôi Động Cửu Châu

Thời Gian Mở: 10:00 24-05-2013

S3 Quan Độ Chi Chiến

Thời Gian Mở: 10:00 23-05-2013

Hệ thống CSKH: Đặt câu hỏi

Email: cskh@gaubay.com

Phản hồi: Thời gian làm việc

Giờ làm việc: 9:00-20:00 T2-T7

Chọn máy chủ:

Nhận

Code:

Hướng dẫn:

Bước 1:Chọn máy chủ của bạn.
Bước 2:Nhấp vào nút nhận để nhận được số thẻ của Thẻ Tân Thủ.
BƯớc 3:Nhập mã thẻ vào phần đổi thưởng trong game để nhận thưởng.